brzydkieslowonak.pl
Przyczynek do historii krasnostawskich podziemi
Faktem jest bowiem, iż taka piwnica jest niezwykle ciekawym obiektem zabytkowym. Wstępnie należy datować ją na XVIII wiek, oczywiście może być ona starsza, jednak bez badań nie można uściślić jej chronologii. Same badania archeologiczne mogą przynieść wiele ciekawych niespodzianek. Trzeba też powiedzieć, iż jest to jedna z wielu historycznych piwnic znajdujących się w centrum miasta. Tego typu obiekty niestety nie miały szczęścia, często „zabezpieczano” je za pomocą piasku, takich odkryć również nie zgłaszano. W roku 1975 w Krasnymstawie prowadzone były prace przez AGH w Krakowie związane z podziemiami, niestety władze nie wykorzystały wówczas szansy na rozwój turystyczny miasta, o czym nie można mówić w przypadku Sandomierza, Lublina czy Rzeszowa, gdzie w latach siedemdziesiątych tak samo jak w Krasnymstawie prace nadzorowane były przez AGH. Z braku pomysłów i założeń co dalej z ich potencjałem zaniedbywano ich temat.