brzydkieslowonak.pl
Palinocka pod Światowidem
Jak informują organizatorzy wydarzenie jest apolityczne i nie będzie miało charakteru religijnego. Palinocka będzie skoncentrowana na walorach edukacyjnych, historycznych i kulturalnych. Głównym celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy o tradycyjnej obrzędowości ludowej a także uczczenie najkrótszej nocy w sposób bliski obyczajom naszych przodków.