brzydkieslowonak.pl
Diagnoza
Prezentuję Państwu raport pn. „Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Krasnegostawu”. Dokument powstał w ramach realizowanego przez Krasnostawski Domu Kultury projektu „Kultura z Wami!”. Jest to wynik uczestnictwa KDK w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017”.… Continue Reading →