brzydkieslowonak.pl
Dwa dni ze Światowidem
W dniach 17-18 czerwca na terenie przy ul. Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie odbyła się trzecia edycja krasnostawskich sobótek – „Palinocka pod Światowidem”. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Pod Napięciem i Krasnostawski Dom Kultury. Impreza planowana pierwotnie na jeden dzień przybrała wymiar… Continue Reading →