brut.al
A është oferta e Telekom Srbija për Telekom Albania e motivuar politikisht?!
(Update: Shtuar shifra sipas raportit publik te audituesit te pavarur) Një lajm në Serbian Monitor arsyeton se blerja e Telekomit Shqiptar nga Telekom Serbia është e motivuar “politiki…