brut.al
BitCoin në Shqipëri dhe një mini-replikë ndaj një artikulli të Dr. Arben Malaj
Akademia dhe studiuesit e makro-ekonomise duhet të jenë më fleksibel ndaj inovacionit dhe mundësive të reja. Ekonomia është një shkencë fluide në vetvete.