broodjepaap.nl
Over politieke afgoderij en een christelijk mensbeeld - Broodje Paap
Kan politiek ook verheven worden tot een afgod? En in hoeverre wordt onze visie op de staatsinrichting bepaald door ons mensbeeld?