broodjepaap.nl
Maandagcitaat #79 - Broodje Paap
"De vruchten van ons geloof moeten zichtbaar zijn in ons leven, want christen zijn is meer dan een geloofsbelijdenis uitspreken. - Ignatius van Antiochië