broodjepaap.nl
Onfeilbare logica - Broodje Paap
De apostelen Petrus en Paulus gaan in discussie. Gelukkig heeft Paulus een onfeilbaar argument.