broodjepaap.nl
Dominique Donders en de dubbele moraal - Broodje Paap
Op berichten dat de van bezit van kinderporno vrijgesproken priester Dominique Donders kapelaan werd in een nieuwe parochie werd soms heftig gereageerd door lezers van verschillende nieuwssites. Maar waren deze reacties wel terecht?