broodjepaap.nl
Wereldwijs met pater Wulfried, deel 3 - Broodje Paap
Opgelet, jongelingen! Vooral degenen die pas hun "Centraal Schriftelijk Examen" hebben gedaan. Pater Wulfried wijst jullie op de gevaren van de "examenfuif".