broodjepaap.nl
Wereldwijs met pater Wulfried, deel 1 - Broodje Paap
Pater mr.dr. Wulfried H.M. Teunisse, o.sm.fap., pr. geeft raad aan jongelingen aangaande hete hangijzers uit het hedendaagse leven. In deze eerste column wijst hij op de gevaren van Facebook.