broodjepaap.nl
De Mythe van Vooruitgang - Broodje Paap
Wordt religie overbodig door menselijke vooruitgang? Of dachten ook vroege christenen al na over wetenschap en religie?