broodjepaap.nl
Spot en vooroordelen - Broodje Paap
Hoe ga je ermee om als er met je geloof gespot wordt omdat men vooroordelen heeft? De Bijbel lijkt zachtmoedigheid te prefereren.