brokerdeseuri.ro
Solutie pentru tratare cartuse de tonner
Cautam cartuse de tonner pentru a fi trimise la o instalatie de tratare specializata. Toate tipurile de cartuse pot fi tratate in aceasta instalatie.