bransk.eu
Pożegnanie Kazimierza Ostrowskiego
Brańsk żegna dziś Pana Kazimierza Ostrowskiego. Urodzony w 1933 roku był ostatnim przedstawicielem wspaniałego pokolenia muzykantów rodziny Ostrowskich. Pokolenia rozkochanego w muzyce, przez dzies…