bransk.eu
72 rocznica Bitwy pod Bodakami
72 lata temu miały miejsce wydarzenia opisywane już na stronach bransk.eu. Od pierwszego artykułu, w którym podjąłem się podsumowania dostępnej na ten temat ówcześnie wiedzy minęło już dwa lata. T…