bransk.eu
Bank Spółdzielczy w Brańsku a sprawa p. Kryńskich z Popław
W sprawie pomiędzy Spółką Świat Pieczarki P. Kryńskich a BS w Brańsku wyemitowane zostały dwa programy w TVP3 Białystok, które niestety niczego nie wyjaśniają. Przeciętny widz nie zyskuje rzetelneg…