bransk.eu
Krew nie woda, czyli sprawa kryminalna z XVIII wieku.
6.01.1724 Kapral Stefan Warpechowski służący w regimencie rajtarii Jana Klemensa Branickiego, będąc w Maleszach zabił Walentego Wróblewskiego – woźnicę. Dzień później zostął aresztowany i tra…