bransk.eu
Referendum w sprawie budowy lotniska w woj. podlaskim
15.01.2016 w województwie podlaskim odbędzie się referendum dotyczące budowy lotniska. Głosować można także w Brańsku. Więcej informacji o samym referendum można znaleźć w prezentacji: Choć nie wyc…