bransk.eu
Kwesta – informacja o zebranej kwocie.
1.11.2016 na cmentarzu parafialnym w Brańsku prowadzona była w imieniu Fundacji Niezłomni kwesta na “Ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych”. Zebrano kwotę 1929 zł 64 gr. Kwota…