bransk.eu
Starania o awans generalski dla Zygmunta Szendzielarza ps. “Łupaszka”
Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej i środowiska patriotyczne prowadzą akcję przywrócenia należnej czci bohaterom naszej ojczyzny tzw. „Żołnierzom Wyklętym”. Prowadzone są prace ekshumacyjn…