bransk.eu
Zamiast nowego artykułu
Wieczny brak czasu spycha niestety na dalszy plan zajmowanie się blogiem. Dodatkowo nie pomaga sama tematyka – blog historyczny z założenia wymaga pracy ze źródłami. Trzeba je znaleźć, przejr…