bransk.eu
Legenda o kacie brańskim – Michałku.
Słowo wstępu Poniżej przytoczona zostanie legenda o kacie Brańskim Michałku. Opiera się ona na wydarzeniach z 1628 roku, kiedy to sąd ziemski skazał na śmierć 26 banitów nękających okoliczną ludno…