bransk.eu
Miejsce i rola kultury fizycznej w polityce władz miejskich w Brańsku w latach 1948-1989
Słowo wstępu od bransk.eu. Artykuł, który znajduje się poniżej pochodzi z rocznika “Ziemia Brańska” nr II/III 1990/1991. Od czasu jego wydania możliwości rozwoju kultury fizycznej w Br…