bransk.eu
Florian Bogdan
Brańszczanin. Powstaniec styczniowy. Syn Józefa, ur. 1828. Miał żonę i troje dzieci. Pracował w fabryce sukna Buchholtzów w Supraślu. 15 maja 1863 r. został zabrany przez powstańców do lasu zwanego…