bransk.eu
Aleksander Kołoszko
Brańszczanin. Powstaniec styczniowy. Ur. w 1841 r. Syn Pawła i Anny (z domu Laskowskiej). Zajmował się rolnictwem. Mieszkał przy ul. Binduga. Zmarł 8 kwietnia 1928 r. W akcie zgonu odnotowano &#822…