branorac.sk
TS:ASUS bojuje za udržateľnosť životného prostredia
TAIPEI, Taiwan, 19. apríl, 2018 — ASUS s hrdosťou oznámil, že úspešne dokončil program UL Environment’s Circularity Facts. Tento program využíva procesy udržateľnosti životného prostredia a štandar…