branorac.sk
Sme závislí na sociálnych sieťach?
Včera mali služby patriace pod Facebook rozsiahly, celosvetový výpadok. Jednalo sa o Messenger, Správy na instagrama, či Whatsapp.