branorac.sk
Príliš kvalitné pripojenie vo verejných Wi-Fi kioskoch v NYC je zdrojom kurióznych siuácií
Prehnane kvalitná verejná Wi-Fi sieť, sa občas nemusí vyplatiť. O tom sa presvedčilo aj mesto New York, a čo sa na sieti dialo?