branorac.sk
Inzercia: Sublimačná tlač: Moderná technológia, ktorá vás dostane
Základom technológie sublimačnej tlače je proces tepelnej sublimácie tuhého atramentu. Pod vplyvom vysokých teplôt a tlaku sa povrch natretého predmetu mierne topí a častice farby sú doslova spájan…