branorac.sk
Google maps: Zdieľanie polohy priateľom oznámi, že vám dochádza batéria
Do Google máp prichádza celkom zaujímavá, a aj užitočná novinka, ktorá sa týka funkcie zdieľania polohy.