brandskydd.tv
Glödbrand spred sig under marken – Marken fattade eld dagen efter
En tomtägare på Muskö hade eldat träavfall på sin mark och sedan eftersläckt med vattenslang, men det fanns glöd kvar i marken som spred sig under natten. Dagen efter kom branden upp ur jorden och …