brandskydd.tv
Otillräckligt brandskydd – Brand angrep fem hus och totalförstörde fyra på 45 minuter
En brand uppstod i en villa under byggnation i Maple Ridge B.C. i Kanada den 26 september 2012. Branden spred sig till ytterligare fyra hus. En hantverkare hade glömt en propanbrännare på utan till…