brandskydd.tv
Två konferenser och en kurs om brandskydd och försäkringar i oktober 2016
Försäkringsbolagsdagen 2016 går av stapeln den 4 oktober, en heldagskonferens för de som arbetar med utveckling av nya försäkringar samt risk- och skadehantering. Den 18 oktober hålls en kurs i bra…