brandskydd.tv
Brandskydd.tv: Brandforsks projekt ”Anlagd Brand” sammanfattas
Brandforsk har sammanställt sitt projekt Anlagd Brand och Brandskydd.tv sammanfattar några punkter. Syftet med projektet var att få fram vad som ligger bakom anlagda bränder och hur de kan förhindr…