bouddhikbichar.com
কবিৰঞ্জন শইকীয়াৰ দুটিমান কবিতা - বৌদ্ধিক বিচাৰ
এৰি অহা ঘৰখনলৈ আজিকালি কোনোদিন মোৰ মনত নপৰে এটা বন্দুকৰ স’তে মুখামুখি হোৱাৰ সেই নিশাটোৰ কথা কাহানিও মোৰ মনত নপৰে