bouddhikbichar.com
ঐতিহাসিক পাঁচো ৰজা অঞ্চলৰ তিৱা লোকগীত৷৷ শৰৎ পাটৰ৷৷ - বৌদ্ধিক বিচাৰ
অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ ভিতৰত তিৱাসকল অন্যতম খিলঞ্জীয়া জনজাতি। এওঁলোক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ। মংগোলয়ড নৃ-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত তিৱাসকলক চীন তিৰ্ব্বতীয় ভাষা পৰিয়ালৰ এটি শাখা বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে। বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কালৰে পৰা তিৱাসকলে কলং, কপিলী, বৰপানী, কিলিং বা গোভা নৈৰ উপত্যকাত বসবাস কৰিছিল।