bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Tomi An – Một số khái niệm về vật liệu acrylic
PMMA, thường được gọi là acrylic hoặc thủy tinh acrylic, là một loại vật liệu nhựa, sản phẩm trùng hợp metyl metacrylat. Vật liệu này có tính trong xuốt và kháng tia cực tím. Dễ định hình và ngày c…