bouaqua.net
VADC 2013
Năm nay có 42 bài dự thi, số lượng tuy có khiêm tốn hơn so với năm trước nhưng đã có sự góp mặt của hầu hết các địa phương có phong trào thủy sinh mạnh trên toàn quốc. Dưới đây Bouaqua xin được giớ…