bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Tối ưu lượng co2 bằng kh / pH
Như anh em có thể đã biết, Carbon là một chất thiết yếu của cây thủy sinh, mình xin phép không nói thêm. Có nhiều bạn từng hỏi mình vì sao trại thủy sinh để ngoài trời, không hề cung cấp co2 cho hồ…