bouaqua.net
Takashi Amano – Japan TV 2012
Một phóng sự ngắn trên truyền hình Nhật Bản về bậc thầy thủy sinh Takashi Amano. Trong clip có cả những hình ảnh ngày bé của ông, ông đã đến với thủy sinh như thế nào, ADA đã ra đời và phát triển r…