bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Phương pháp trồng cây thủy sinh lên màu đỏ đậm
Bài viết xin dành tặng cho anh em mê chơi cây cắt cắm, đặc biệt là những cây màu đỏ. Bài này mình cũng suy xét khá lâu trước khi chia sẽ vì nó hơi tiêu cực và trái tự nhiên. Anh em khi dùng thì cũn…