bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Phương pháp diệt rêu hại Easy Combo
Phương pháp này mình có kết hợp nhiều mẹo và kiến thức lượm lặt trong nhiều năm chơi thủy sinh, đặc biệt là pp One-two punch, mình đã thử nghiệm thành công nhiều lần với tổn thất hầu như rất ít. Mì…