bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Tự pha thuốc trị rêu từ Cidex 14
Vốn dĩ Excel phòng và trị được rêu hại vì nó có 1 chất gọi là Glutaraldehyde, và nó có 1,5% cô đặc. Chúng ta sẽ mua 1 dung dịch trong y tế tên là Cidex 14, được bán rộng rãi ở VN bơi các công ty hó…