bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Kinh nghiệm thủy sinh từ a đến z dành cho người mới
Hồ thủy sinh có nhiều loại, nhiều phong cách và cách chơi. Khi có đam mê các bạn sẽ tìm hiểu dần dần. Nên nhớ là mình set hồ cho chính mình ngắm hằng ngày nên mình thấy đẹp là quan trọng nhất. Thêm…