bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Khử clo và cách pha dung dịch khử clo
Chlorine được mọi người thường gọi là Clo, trong hóa học gọi là CL. Theo luật quốc tế thì tất cả các công ty nước máy phải dùng một lượng CL để diệt khuẩn trong nước cung cấp cho người dân. Lượng C…