bouaqua.net
Hướng dẫn bổ sung phân nước cho người mới chơi
Phân nước – vấn đề không mới đối với người chơi ở mức bán chuyên nghiệp trở lên, nhưng đối với những người mới, đó tựa như một canh bạc vậy. Bạn có thể chiến thắng với một hồ thủy sinh xanh t…