bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Tầm quan trọng của CO2 và O2 trong hồ thủy sinh
Bài chia sẽ về tầm quan trọng của việc cung cấp tốt khí carbon và o2 cho hồ thủy sinh, thông qua 1 nghiên cứu và quan sát nhỏ về khuynh hướng mọc lên cạn của cây thủy sinh. Cho dù nước hồ có ổn đị…