bouaqua.net
Bố cục bể thủy sinh với đá cuội
Phần lớn đá cuội vẫn đang dừng lại ở việc xuất hiện trong các bể biotope nuôi các dòng cá bám đá do sự phù hợp của chúng khi được dùng để mô tả địa hình lòng sông, suối. Đá cuội thường có trọng lượ…